โรงเรียนบ้านโดนอาว

ชื่อโรงเรียน บ้านโดนอาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รุง
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ donaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -