โรงเรียนบ้านโนนเปือย

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนเปือย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมือง
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ rattanarich@hotmail.com
เว็บไซต์ -