โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมือง
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ namyen111@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -