โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งใหญ่
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thugyai2556@gmail.com
เว็บไซต์ -