โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม

ชื่อโรงเรียน บ้านโศกขามป้อม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ภูผาหมอก
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thamnong25186@hotmail.co.th
เว็บไซต์ facebook.com/โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม