โรงเรียนบ้านเสาธงชัย

ชื่อโรงเรียน บ้านเสาธงชัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสาธงชัย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ saothongchai.school@gmail.com
เว็บไซต์ www.saothongchai.org