โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเม็กพิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสาธงชัย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongmek@hotmail.com
เว็บไซต์ bannongmekpittayaschool.blogspot.com