โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสาธงชัย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -