โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงมะลู
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ krata.9@hotmail.com
เว็บไซต์ sskedu4.go.th/nnarmy.blogspot/