โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา

ชื่อโรงเรียน บ้านไหล่ดุมตาเหมา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สังเม็ก
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ laidumschool@gmail.com
เว็บไซต์ Http//school.sskebu 4.go.th/laidum