โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ

ชื่อโรงเรียน บ้านซำผักแว่น-นาซำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ภูเงิน
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.164.26/Zumpugwan