โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตระกาจ
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -