โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

ชื่อโรงเรียน บ้านตระกาศขอนแก่น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตระกาจ
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tkkschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.sskedu4.go.th/trakad