โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหญ้าลาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหญ้าลาด
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongyalad54@hotmail.com
เว็บไซต์ -