โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนน้ำอ้อม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำอ้อม
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nathawat4@gmail.com
เว็บไซต์ http://numaom.sskedu4.go.th