โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำอ้อม
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anubandamrong2555@gmail.com
เว็บไซต์ www.anubandamrong.com