โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแก้ว
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ charoon_5@hotmail.com
เว็บไซต์ -