โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nws_school@windowslive.com
เว็บไซต์ www.nwsschool.com