โรงเรียนบ้านทาม

ชื่อโรงเรียน บ้านทาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทาม
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Bantamschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -