โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)

ชื่อโรงเรียน บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทาม
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pitporn02122518@gmail.com
เว็บไซต์ -