โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

ชื่อโรงเรียน บ้านเหม้าหนองเรือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละทาย
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ wanida08@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -