โรงเรียนบ้านเขวา

ชื่อโรงเรียน บ้านเขวา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละทาย
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sb3259@gmail.com
เว็บไซต์ -