โรงเรียนบ้านขาม

ชื่อโรงเรียน บ้านขาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บัวน้อย
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ noonbk3@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.bankhamschool.com