โรงเรียนบ้านจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จาน
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ natsis3001@sisaketedu1.go.th
เว็บไซต์ -