โรงเรียนบ้านหนองกก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยาง
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongkok_s@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nongkok.ssk.in.th