โรงเรียนบ้านสีถาน

ชื่อโรงเรียน บ้านสีถาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบัว
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Thongjan@hotmail.com
เว็บไซต์ -