โรงเรียนบ้านดู่

ชื่อโรงเรียน บ้านดู่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bandoo99@gmail.com
เว็บไซต์ -