โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -