โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226

ชื่อโรงเรียน บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ bankho226@gmail.com
เว็บไซต์ bankho226.ac.th