โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองดุมหนองม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหัวช้าง
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ som.pong2500@hotmail.com
เว็บไซต์ -