โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวไชยวาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสัง
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nbw_@hotmail.com
เว็บไซต์ www.chaiwan.school.in