โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)

ชื่อโรงเรียน บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสัง
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ boonjeem@hotmail.com
เว็บไซต์ -