โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนผึ้ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนสัง
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nonpung@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nonphung.com