โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำเนียม
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ mama_banthita@hotmail.com
เว็บไซต์ -