โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ชื่อโรงเรียน อนุบาลกันทรารมย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดูน
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ akrschool2009@gmail.com
เว็บไซต์ akr.ac.th