โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโนวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำคำ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongnowit@gmail.com
เว็บไซต์ nongnowit.ssk.in.th