โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

ชื่อโรงเรียน อนุบาลวัดพระโต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anubanwatprato@gmail.com
เว็บไซต์ http://anubanwatprato.blogspot.com/