โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวงโพนเขวา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนเขวา
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pai.bura@gmail.com
เว็บไซต์ -