โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -