โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ซำ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -