โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนข่า
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kud-12@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -