โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)

ชื่อโรงเรียน บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จาน
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -