โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองม่วงหนองแวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่ม
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ wahcharapong1962@gmail.com
เว็บไซต์ -