โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

ชื่อโรงเรียน บ้านก้านเหลือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หมากเขียบ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ krubkl@gmail.com
เว็บไซต์ http://bklschool.net