โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน อนุบาลศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anubansisket@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubansisket.ac.th