โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโพธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nongpho_2499@hotmail.com
เว็บไซต์ -