โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน ใจเพียรวิทยานุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ถอนสมอ
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ JPschool024@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.jaipianwittayanusorn.ac.th/