โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี

ชื่อโรงเรียน พระกุมารเยซู สิงห์บุรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โรงช้าง
เขต/อำเภอ พรหมบุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ prakumarnjesus.sing@gmail.com
เว็บไซต์ -