โรงเรียนเจริญสอนวิทยา

ชื่อโรงเรียน เจริญสอนวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สิงห์
เขต/อำเภอ บางระจัน
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ bua_pan@hotmail.com
เว็บไซต์ -