โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

ชื่อโรงเรียน ทัพพระยาพิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสูง
เขต/อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.tuppit.ac.th